Varför hund som redskap?

Vi på Projekt Tassavtryck ser ett ökat behov av individuella lösningar för barn och ungdomar idag där man tar fasta på just det som individen behöver. Vi tror att hunden som redskap bland annat kan hjälpa till att stärka relationen, motivera till egna initiativ, öppna upp till samtal och ingjuta lugn.

Dagens barn och ungdomar växer upp i ett samhälle som är starkt präglat av den ökade individualismen och globaliseringen, och trycket utifrån ökar. Man ska bära rätt kläder, lyssna på rätt musik, ha coola kompisar och tycka om att göra rätt saker. Man ska vara duktig i skolan och i låg ålder planera en framtid som känns allt för långt bort. Kraven blir lätt övermäktiga och många tar till destruktiva metoder för att hantera känslor av ångest, stress och obearbetad sorg.

Hunden dömer aldrig en person utefter vilka kläder man har på sig eller vilken musik man tycker om. Hunden bryr sig inte om huruvida du följer ”rätt” tv-serier eller fortfarande tittar på barnprogram när du är 17 år. Hunden bryr sig heller inte om vad du uträttat och åstadkommit. Däremot behöver hunden dig. Den behöver din vänlighet och din kärlek, din omtanke och din förmåga att fylla på mat och gå på promenad. Det är en kravlös relation men där man ändå är eftertraktad och behövd.

En hund ger kärlek vem du än är, och en hund tar emot din kärlek på samma villkor. Oberoende av din bakgrund, ditt utseende eller dina förmågor. Hunden är också ett stöd där andra inte räcker till. En avslappnad kompis som aldrig kan vara annat än sig själv. En ärlig vän som säger precis vad den tycker, och en skojig lekkamrat som man kan busa med, motionera med eller bara ligga bredvid och ta det lugnt.

 • Oxytocin…

  …lindrar smärta
  …sänker blodtrycket
  …sänker nivån av stresshormoner
  …ger bättre matsmältning och näringsinlagring
  …stimulerar tillväxt
  …påskyndar läkning av sår och stärker immunförsvaret
  …gör oss mer lugna och rofyllda
  …gör oss mer sociala och intresserade av vår omgivning
  …gör oss mindre rädda och fientligt inställda
  …förbättrar relationer
  …underlättar inlärning

Det finns studier som pekar på hur hunden sänker vår puls, vårt blodtryck och dessutom stimulerar producerandet av oxcytocin, ett ämne i kroppen som gör oss lugna och glada. Man kan också påvisa hundens medverkan i bland annat ökad motivation och förmågan att öppna till samtal.

En terapihund är en hund som är ordentligt utbildad både i renodlad hunddressyr men också i att kunna hantera olika situationer som kan uppstå i arbete med människor. Ett ekipage kan sedan arbeta både självständigt eller som en extra resurs tillsammans med övrig personal på ett ställe.

Allt detta och ännu mer tar Projekt Tassavtryck fasta på och väljer därför att använda just hund som redskap.

« Tillbaka