Forskning

Det finns en hel del forskning kring hundars positiva inverkan på oss människor. Vi hoppas att det med tiden skall komma mer som är inriktat på just hund som redskap i socialt arbete men rekommenderar under tiden följande:

« Tillbaka