Teori och Metod

Projekt Tassavtryck hjälper till att göra tillvaron hanterbar, begriplig och meningsfull. Läs Mer »

  • «
  • »
  • carmen

Välkommen till Projekt Tassavtryck!
-Hund och Hand för din skull!

Projekt Tassavtryck vill med hjälp av utbildad personal och utbildade terapihundar visa på hur hunden framgångsrikt kan användas som redskap i socialt arbete. Vi är särskilt inriktade på arbete med barn och ungdomar men arbetar gärna även inom områden som psykiatri, kriminalvård, gruppboenden, äldreomsorg m.m.

Vi vänder oss bland annat till myndigheter, kommuner, ideella föreningar, brukarorganisationer eller anhöriga som ser ett särskilt behov hos någon eller några.

Projekt Tassavtryck arbetar främjande och stärkande och tar vara på individens egna inneboende resurser. Vi vill fungera som ett komplement till de olika insatser som redan finns och tror att hunden kan hjälpa till att göra tillvaron hanterbar, begriplig och meningsfull även i svåra livssituationer. Vi arbetar mycket med motivation, allt beroende på den enskilde individen vi möter.

Dagens barn och ungdomar växer upp i ett samhälle som är starkt präglat av den ökade individualismen och globaliseringen, och trycket utifrån ökar. Man ska bära rätt kläder, lyssna på rätt musik, ha coola kompisar och tycka om att göra rätt saker. Kraven blir lätt övermäktiga och många tar till destruktiva metoder för att hantera känslor av ångest, stress och obearbetad sorg. Vi tror att tearpihundekipaget kan vara ett positivt avbrott i vardagen, vare sig man behöver någon att prata med, stärka sin självkänsla eller kanske en meningsfull aktivitet i vardagen.Vi samarbetar med